KOMITET HONOROWY

Mgr inż. Mirosław KOZIURA – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego – przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Piotr CZAJA  – Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH
Prof. dr hab. inż. Marian DOLIPSKI – Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK – Rektor Politechniki Krakowskiej    
Prof. dr hab. inż. Monika HARDYGÓRA – Prezes Zarządu KGHM Cuprum
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOKRZYCKI – Dyrektor IGSMiE PAN
Prof. dr hab. inż. Roman NEY – Przewodniczący Rady Naukowej IGSMiE PAN
Prof. dr hab. inż. Adam PIESTRZYŃSKI – Dziekan Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
Prof. GIG dr hab. inż. Stanisław PRUSEK – Naczelny Dyrektor GIG   
Prof. dr hab. inż. Tadeusz SŁOMKA – Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej
Krzysztof SUŁECKI – Wiceprezes Zarządu,  Dyrektor ds. Wydobycia i Zagospodarowania Złóż LOTOS Petrobaltic S.A.

  KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI – przewodniczący
Prof. dr hab. inż Wiesław BLASCHKE
Prof. dr hab. inż. Jan BUTRA
Prof. dr hab. inż. Jan BIAŁEK
Dr inż. Jan DULEWSKI
Prof. P. Śl. dr hab. inż. Stanisław DUŻY
Prof. IGSMiE PAN dr hab. inż. Lidia GAWLIK
Dr inż. Antoni JAKUBÓW
Prof. GIG dr hab. inż. Józef KABIESZ
Prof. dr hab. inż. Jerzy KLICH
Dr inż. Piotr KOŁODZIEJCZYK
Prof. dr hab. inż. Władysław KONOPKO
Prof. dr hab. inż. Andrzej LEŚNIAK
Prof. dr hab. inż. Stanisław NAGY
Prof. dr hab. inż. Marek NIEĆ
Prof. AGH dr hab. inż. Kajetan d’OBYRN
Prof. dr hab. Maciej PAWLIKOWSKI
Prof. PK dr hab. inż. Elżbieta PILECKA
Prof. dr hab. inż. Franciszek PLEWA
Prof. dr hab. inż. Edward POPIOŁEK
Prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK – DULEWSKA
Prof. dr hab. Stanisława SANAK-RYDLEWSKA
Prof. dr hab. inż. Jakub SIEMEK
Prof. Pol. Śl. dr hab. inż. Piotr STRZAŁKOWSKI
Prof. dr hab. inż. Antoni TAJDUŚ
Prof. dr hab. inż. Tadeusz TATARA
Prof. EMAG dr hab. inż. Stanisław TRENCZEK
Prof. dr hab. inż. Rafał WIŚNIOWSKI
Prof. dr hab. inż. Stanisław RYBICKI

  KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. IGSMiE PAN dr hab. inż. Zenon PILECKI – przewodniczący
Dr inż. Krzysztof KRAWIEC – sekretarz konferencji
Dr inż. Ireneusz GRZYBEK
Mgr inż. Jacek STANISZ