Celem Warsztatów Górniczych jest prezentacja aktualnych wyników badań
oraz wymiana informacji naukowych i praktycznych z zakresu rozpoznawania
i ograniczania zagrożeń środowiska na terenach górniczych i pogórniczych
oraz zagrożeń naturalnych towarzyszących eksploatacji złóż surowców
mineralnych.

TEMATYKA

  • Stare kopalnie  – nowe perspektywy
  • Zagrożenia i ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych
  • Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym
  • Zagrożenia naturalne towarzyszące eksploatacji różnych złóż surowców mineralnych – węgla kamiennego, węgla brunatnego, rud miedzi, rud cynku i ołowiu, soli, siarki, ropy naftowej i gazu, surowców skalnych i innych
  • Zagadnienia formalno-prawne, organizacyjne i ekonomiczno-finansowe dotyczące ochrony terenów górniczych i pogórniczych
  • MINFORMATICS 2017 – Geoinformatyka w górnictwie (Sesja przygotowana wspólnie z Katedrą Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)