Konkurs o „Złotą Lampkę”
za najciekawszy referat WARSZTATÓW GÓRNICZYCH

Warunki konkursu:

  1. Referat powinien być przedstawiony i wydrukowany w materiałach konferencyjnych
  2. Wyboru laureata dokona Kapituła na podstawie tajnego głosowania Uczestników Warsztatów oraz oceny recenzentów

 

Konkurs na najciekawszy referat
Młodego Pracownika Nauki i Przemysłu

Warunki konkursu:

  1. W konkursie mogą brać udział pracownicy nauki i przemysłu do 35 lat
  2. Referat powinien być przedstawiony na sesji Młodych Pracowników i wydrukowany w materiałach konferencyjnych
  3. Wyboru laureata dokona Kapituła z uwzględnieniem oceny recenzentów