Zarys programu

  Środa, 21 czerwca
 10:00 Rejestracja uczestników
 12:00 Obiad
 14:00 Uroczyste otwarcie konferencji
 14:40 WYKŁAD SPECJALNY
 15:10 SESJA PLENARNA
 16:30 Przerwa – kawa, herbata
 16:50 SESJA PLENARNA
 18:15 Pamiątkowa fotografia Uczestników Konferencji
 18:30 Spotkanie towarzyskie
  Czwartek, 22 czerwca
 08:30 SESJE TEMATYCZNE
 13:00 Obiad
 14:30 SESJE SPECJALNE
MINFORMATICS’ 2017
 19:00 Spotkanie przy grillu oraz wręczenie wyróżnień w konkursach
  Piątek, 23 czerwca
 09:00 Wyjazdy terenowe
 12:00 Lunch
 14:00 Powrót do hotelu