Referaty wygłoszone na Warsztatach Górniczych w roku 2014, z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie”

L.p.      Autor/Autorzy, Tytuł referatu Całość Prezentacja
1. BOBEK Roland, ŚLEDŹ Tomasz, RATAJCZAK Adam, GŁUCH Piotr, Problemy utrzymania chodników przyścianowych w warunkach zagrożeń naturalnych w KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów pdf
2. CZAJKOWSKI Ryszard, CZYRYŁO Zbigniew, MICHNO Witold, WOLAK Mieczysław, Proces przywracania funkcji użytkowych terenom pogórniczym na przykładzie likwidowanej Kopalni Siarki „Jeziórko” pdf
3. GRZEBYK Wiesław, STOLECKI Lech, Pomiary inklinometryczne jako narzędzie monitoringu deformacji górotworu w kopalniach podziemnych pdf
 4. HEJMANOWSKI Ryszard, MALINOWSKA Agnieszka, d’OBYRN Kajetan, Kinematyka konwergencji górotworu solnego oraz przemieszczeń punktów w rejonie szybu Kinga KS „Wieliczka” S.A. pdf
 5. KRAWCZYK Piotr, MAJER Marzena, KRZEMIEŃ Joanna, Ocena możliwości zastosowania analizy kosztów i korzyści (CBA) do obliczania ekoefektywności kopalń węgla kamiennego w Polsce pdf
 6. KRAWIEC Krzysztof, Zastosowanie metody zbiorów losowych w modelowaniach numerycznych w geoinżynierii pdf
 7. LASKOWSKI Mirosław, SAMOKAR Zbigniew, WRÓBEL Jerzy, Wpływ zjawisk dynamicznych o charakterze regionalnym na wyrobiska górnicze i powierzchnię terenu na przykładzie tąpnięcia górotworu zaistniałego 19 marca 2013r w polu G-3/4 O/ZG „Rudna” pdf
 8. LUPA Michał, LEŚNIAK Andrzej, Możliwości zastosowania narzędzi GIS do modelowania zbiorników wodnych pdf
 9. MIESZKOWSKI Radosław, KOWALCZYK Sebastian, BARAŃSKI Marek, SZCZEPAŃSKI Tomasz, Zastosowanie metod geofizycznych do rozpoznania powierzchni stropowej gruntów słabo przepuszczalnych oraz wyznaczania stref rozluźnienia w korpusie zapory ziemne pdf
 10. MŁYNARCZUK Mariusz, BIELECKA Marzena, ŚLIPEK Bartłomiej, Klasyfikacja mikroskopowych obrazów skał przy wykorzystaniu sieci neuronowych pdf
 11. MRÓWCZYŃSKA Maria, Klasyfikatory neuronowe typu SVM w zastosowaniu do klasyfikacji przemieszczeń pionowych na obszarze LGOM pdf
 12. NIEDBAŁ Mateusz, Koncepcja zastosowania teorii zbiorów rozmytych do analizy projektów kopalni odkrywkowej złóż polimetalicznych pdf
 13. d’OBYRN Kajetan, KUCHARZ Jan, Zabezpieczenie komory Ferdynad d’Este jako działanie ograniczające zagrożenie wodne przy północnej granicy wielickiego złoża soli pdf
 14. PATYŃSKA Renata, Identyfikacja i ocena emisji metanu z kopalń węgla kamiennego w Polsce pdf
 15. PIECHA Michał, KRZYŻANOWSKA Agnieszka, KOZAK Marta, Analiza zmian parametru b relacji Gutenberga – Richtera w czasie dla ściany 1 w pokładzie 506 w KWK „Bielszowice” pdf
 16. PILECKI Zenon, LASKOWSKI M., HRYCIUK A., WRÓBEL J., KOZIARZ Eugeniusz, PILECKA Elżbieta, CZARNY Rafał, KRAWIEC Krzysztof, Identification of gaso-geodynamic zones in the structure of copper ore deposits using geophysical methods pdf
 17. PILECKI Zenon, STANISZ Jacek, KRAWIEC Krzysztof, WOŹNIAK Henryk, PILECKA Elżbieta, Numeryczna analiza stateczności skarp i zboczy z wykorzystaniem metody zbiorów losowych pdf
 18. PSZONKA Joanna, WENDORFF Marek, Cathodoluminescence – revealed influence of carbonates and feldspars diagenesis on technical parametres of the Cergowa Sandstones (Oligocene), Polish Outer Carpathians pdf
 19. STEFANEK Paweł, SERWICKI Andrzej, Ograniczenie oddziaływania OUOW Żelazny Most na środowisko poprzez zmianę technologii składowania odpadów pdf
 20. ŚLIWIŃSKA Anna, BURCHART-KOROL Dorota, Korzyści z zastosowania metody oceny cyklu życia (LCA) do oceny środowiskowej kopalni węgla kamiennego pdf
 21. TWARDOWSKI Kazimierz, DROŻDŻAK Ryszard, LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA Joanna, Ocena wybranych metod laboratoryjnych pomiaru współczynnika filtracji gruntów spoistych w oparciu o analizę wariancji pdf