Lp. Autor/Autorzy, Tytuł referatu  Całość
1. Wojciech BOCHENEK, Zbigniew MOTYKA, Henryk PASSIA, Adam SZADE –Oddziaływanie wstrząsów górniczych na budynki na tle innych dynamicznych zmian środowiska  pdf
 2. Marian CHABER – Uwarunkowania ekologiczne funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego  pdf
 3. Bogdan CIANCIARA. Jerzy WRÓBEL, Marian SZŁAPKA, Zbigniew SAMOKAR, Eugeniusz KOZIARZ – Niektóre aspekty oddziaływania wstrząsów na powierzchnię obszaru górniczego ZG „Rudna”  pdf
 4. Iwona CZAPLIKOWSKA – O programie Unii Europejskiej PL 9811 „INICJATYWA” Łagodzenie społecznych i regionalnych skutków restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego oraz hutnictwa żelaza i stali w Polsce  pdf
 5. Jan DULEWSKI, Leszek WTOREK – Zagrożenia  dla  środowiska  wypływające z  podziemnej eksploatacji  surowców mineralnych  pdf
 6.

Zbigniew FAJKLEWICZ, Hubert MOJ, Jan PAUL, Janusz RADOMIŃSKI – Zastosowanie mikrograwimetrii do eliminacji zagrożeń wynikających z dokonanej eksploatacji górniczej w budowie obwodnic Bytomia i Piekar Śląskich

 pdf
 7. Zygmunt GERLACH, Ewa WYROBEK-GOŁĄB – Możliwości badania zagrożenia sejsmicznego powierzchni na podstawie pomiarów przyspieszeń drgań gruntu pdf
 8. Sebastian INDRA – Negocjacje akcesyjne w obszarze „środowisko naturalne”  pdf
 9. Antoni JAKUBÓW, Stanisław NAWRAT – Proekologiczne rozwiązania technologiczne przy zagospodarowywaniu metanu w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.  pdf
 10. Mieczysław JÓŹWIK – Geodezyjne metody wyznaczania przemieszczeń i odkształceń obudowy szybów w ZG „Polkowice-Sieroszowice”  pdf
 11. Mirosław KAZIMIERCZYK – Wybrane aspekty oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię na obszarze Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego pdf
 12. Jerzy KORNOWSKI, Joanna KURZEJA – Analiza widmowa akcelerogramów wstrząsów górniczych obserwowanych na powierzchni obszaru BSW S.A.  pdf
 13. Jerzy KWIATEK – Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych  pdf
 14. Marzena LAMPARSKA-WIELAND, Ryszard CHYBIORZ – Zmiany wybranych elementów krajobrazu Płaskowyżu Tarnowickiego w czasie ostatnich 200 lat  pdf
 15. Stanisław LASOCKI, Marek SZYBIŃSKI, Janusz MATUSZYK, Janusz MIREK, Aleksander PIELESZ – Prognozowanie drgań powierzchni wywołanych wstrząsami górniczymi – przegląd krytyczny pdf
 16. Edward MACIĄG – Ocena wpływów wstrząsów górniczych na budynki  pdf
 17. Janusz MADEJ, Krzysztof JAKIEL, Sławomir PORZUCEK – Doświadczenie z badań grawimetrycznych nad zagrożeniem powierzchni w różnych warunkach geologiczno-górniczych  pdf
 18. Wojciech MAGIERA, Adam MIREK – Zagrożenie tąpaniami w górnictwie polskim w 1999 roku  pdf
 19. Janusz MIREK – Rozproszony system pomiarowo-interpretacyjny drgań gruntu wzbudzanych wstrząsami górniczymi – projekt pdf
 20. Maciej PAWLIKOWSKI, Zenon PILECKI – Badania mineralogiczne deformowanych skał w sąsiedztwie uskoku pdf
 21. Grzegorz PAŹDZIOREK – Dostosowanie prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, a podziemna eksploatacja złóż kopalin – zarys problematyki  pdf
 22. Zbigniew PERSKI – Ocena dynamiki osiadania terenu GZW metodą satelitarnej interferometrii radarowej  pdf
 23. Elżbieta PILECKA – Analiza ryzyka w przedsięwzięciach geotechnicznych – podstawowe zasady pdf
 24. Andrzej SURMA, Józef WITUŁA, Adam SZADE, Henryk PASSIA, Zbigniew MOTYKA, Wojciech BOCHENEK – Ciągły monitoring wpływu eksploatacji górniczej prowadzonej bezpośrednio pod wysokim obiektem na terenie KWK „Wesoła” pdf
 25. Andrzej SURMA, Józef WITUŁA – Zagospodarowanie wód słonych z popiołami lotnymi w kopalni „Wesoła” w aspekcie ochrony środowiska  pdf
 26.

Zbigniew SZCZERBOWSKI – Związek pomiędzy czasowymi zmianami anomalii siły ciężkości  a odpowiadającymi im obniżeniami powierzchni terenu powstałymi na skutek prowadzonej eksploatacji

 pdf