Zgłoszenia do udziału w Warsztatach Górniczych należy przesłać na Karcie Uczestnictwa

 

Informacje dotyczące wystaw, prezentacji lub stoisk firmowych można znaleźć w pliku Koszty Prezentacji